23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 113-277549
Offentliggjort
14.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Uppsala kommun

Vindere

Rekonditionering av medicintekniska produkter

(13.09.2019)
Sodexo AB
Box 3072
169 03 Solna

Rekonditionering av medicintekniska produkter


Uppsala kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Uppsala kommun
212000-3005
Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Uppsala
753 75
Sverige
Kontaktperson: Thomas Friman
E-post: Thomas.Friman@uppsala.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.uppsala.se/

I.1) Namn och adresser
Enköpings kommun
212000-0282
Enköpings kommun Kungsgatan 42
Enköping
745 36
Sverige
Kontaktperson: Anonymous Enkoping
E-post: anonymous_enkoping@primona.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://enkoping.se/

I.1) Namn och adresser
Heby kommun
212000-2049
Heby kommun Tingsgatan 11
Heby
744 32
Sverige
Kontaktperson: Anonymous Heby
E-post: anonymous_heby@primona.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: https://heby.se/

I.1) Namn och adresser
Håbo kommun
212000-0241
Upphandlingsavdelningen Centrumleden 1
Bålsta
746 80
Sverige
Kontaktperson: Anonymous Håbo
E-post: anonymous_habo@primona.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.habo.se/

I.1) Namn och adresser
Knivsta kommun
212000-3013
Knivsta kommun Centralvägen 18
Knivsta
741 75
Sverige
Kontaktperson: Anonymous Knivsta
E-post: anonymous_knivsta@primona.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.knivsta.se/

I.1) Namn och adresser
Tierps kommun
212000-0266
Tierps kommun Centralgatan 7
Tierp
815 38
Sverige
Kontaktperson: Anonymous Tierp
E-post: anonymous_tierp@primona.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tierp.se/

I.1) Namn och adresser
Uppsala kommun
212000-3005
Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Uppsala
753 75
Sverige
Kontaktperson: Avtals Export
E-post: avtalsexport@uppsala.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.uppsala.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=44352
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=44352
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Rekonditionering av medicintekniska produkter

Referensnummer: KSN-2019-1514
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33196000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Rekonditionering inklusive rengöring och avhjälpande underhåll av medicintekniska produkter samt transport. Rullatorer, gåbord, madrasser, hygienhjälpmedel och diverse hjälpmedel.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33196000
33196100
33196200
50421100
50800000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Rekonditionering inklusive rengöring och avhjälpande underhåll av medicintekniska produkter samt transport. Rullatorer, gåbord, madrasser, hygienhjälpmedel och diverse hjälpmedel.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/12/2019
Slut: 30/11/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 089-213302
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/07/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/01/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 16/07/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Kungsgatan 49
Uppsala
753 21
Sverige
Telefon: +46 184316300
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18100034

Internetadress: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/06/2019

Send til en kollega

0.063