23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 116-285428
Offentliggjort
19.06.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Stockholms Stad, Socialförvaltningen

Upphandling av barn- och ungdomsinsatser - dygnetruntvård


Stockholms Stad, Socialförvaltningen

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 101-245485)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms Stad, Socialförvaltningen
212000-0142
Box 44
Farsta
123 21
Sverige
Kontaktperson: Patrik Vahlberg
E-post: patrik.jv@spnadvisory.com
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se/sof

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av barn- och ungdomsinsatser - dygnetruntvård

Referensnummer: Dnr 2.11.2-270/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85311000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar att tillgodose beställarens behov av externa placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) i åldrarna 0 - 20 år och för deras familjer. Uppdraget omfattar HVB med inriktning på utredning och behandlingsinsats, stödboende med inriktning stöd och tillsyn samt behandlingsverksamhet med familjeboende.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/06/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 101-245485

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar, Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
I stället för:
Datum: 24/06/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 08/07/2019
Lokal tid: 23:59
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.067