23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 117-288153
Offentliggjort
20.06.2019

Udbyder

Österåkers kommun

Vindere

(16.10.2019)
Attendo Sverige AB
182 17 Danderyd

Driftentreprenad Solskiftets särskilda boende


Österåkers kommun

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Österåkers kommun
212000-2890
Hackstavägen 22
Åkersberga
184 86
Sverige
Kontaktperson: Upphandling Österåker
E-post: upphandling@osteraker.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.osteraker.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhfyosrkr&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhfyosrkr&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Driftentreprenad Solskiftets särskilda boende

Referensnummer: 2019-04
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85300000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Österåkers kommun välkomnar leverantörer att inkomma med anbud gällande upphandling av Driftentreprenad Solskiftets särskilda boende.

Uppdraget omfattar driften av Solskiftets särskilda boende med 36 boendeplatser fördelat på tre enheter med 12 boendeplatser vardera för äldre med omfattande omvårdnadsbehov, somatisk inriktning.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85311000
85320000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Österåkers kommun välkomnar leverantörer att inkomma med anbud gällande upphandling av Driftentreprenad Solskiftets särskilda boende.

Uppdraget omfattar driften av Solskiftets särskilda boende med 36 boendeplatser fördelat på tre enheter med 12 boendeplatser vardera för äldre med omfattande omvårdnadsbehov, somatisk inriktning.

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 11/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/06/2019

Send til en kollega

0.047