23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 132-323905
Offentliggjort
11.07.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Varuförsörjningen

Ryggimplantat


Varuförsörjningen

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Varuförsörjningen
232100-0024
Virdings Allé 32B, hus 13 plan 3
Uppsala
754 50
Sverige
Kontaktperson: Åsa Berggren
E-post: asa.karin.berggren@varuforsorjningen.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.varuforsorjningen.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ryggimplantat

Referensnummer: VF2018-0020
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Ny upphandling av Ryggimplantat

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2018-0020 Ryggimplantat

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande produktgrupper:

50 Bakre thoracolumbaltsacralt universalsystem

51 Perkutant Bakre thoracolumbaltsacralt universalsystem

52 Cervikalt främre fixationssystem

53 Cervikalt bakre fixationssystem

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till:23 000 000 SEK dock kan inga volymer garanteras.

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 1.6.2019

Avtalets beräknade slutdatum: 31.5.2021

Avtalslängden är 24 månader med möjlighet till 2 st. förlängningsoptioner à 12 månader.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33100000
33140000
33160000
33190000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ny upphandling av Ryggimplantat

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2018-0020 Ryggimplantat

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande produktgrupper:

50 Bakre thoracolumbaltsacralt universalsystem

51 Perkutant Bakre thoracolumbaltsacralt universalsystem

52 Cervikalt främre fixationssystem

53 Cervikalt bakre fixationssystem

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till:23 000 000 SEK dock kan inga volymer garanteras.

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 1.6.2019

Avtalets beräknade slutdatum: 31.5.2021

Avtalslängden är 24 månader med möjlighet till 2 st. förlängningsoptioner à 12 månader.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 031-069171
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Fel i utvärderingsmatrisen vilket gjorde att ett rättvist resultat inte kunde presenteras.

Visma annons: https://opic.com/id/afymevkppa

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Uppsala
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/07/2019

Send til en kollega

0.06