23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 132-324037
Offentliggjort
11.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

Upphandling av Dosdispenserade läkemedel till SiS


STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE
202100-4508
Box 30224
Stockholm
104 25
Sverige
Kontaktperson: Markus Zander
Telefon: +46 104534136
E-post: markus.zander@stat-inst.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stat-inst.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av Dosdispenserade läkemedel till SiS

Referensnummer: 2.2-1393-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33600000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtalsleverantörens uppdrag (Uppdraget) omfattar att i enlighet med upphandlingsdokumenten tillhandahålla personligt förskrivna dosdispenserade läkemedel till Beställarens samtliga enheter, samt förvaringsboxar för dosdispenseringsrullar. Ramavtalsleverantören ska ansvara för läkemedelsprocessen från ordermottagning till fullgjord leverans.

Beställarens enheter kommer löpande efter behov under ramavtalsperioden att göra beställningar i enlighet med Ramavtalet. Syftet med upphandlingen är att erhålla en säker och kostnadseffektiv läkemedelsförsörjning av dosdispenserade läkemedel med fokus på hög patientsäkerhet.

Upphandlingen omfattar personligt förskrivna läkemedel för dosdispensering, inklusive läkemedel som är personligt förskrivna men som inte kan dispenseras. För övriga läkemedel har SiS ett specifikt ramavtal.

Beställaren garanterar inte att beställningar kommer att uppgå till någon viss mängd/volym under ramavtalsperioden.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 800 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33600000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalsleverantörens uppdrag (Uppdraget) omfattar att i enlighet med upphandlingsdokumenten tillhandahålla personligt förskrivna dosdispenserade läkemedel till Beställarens samtliga enheter, samt förvaringsboxar för dosdispenseringsrullar. Ramavtalsleverantören ska ansvara för läkemedelsprocessen från ordermottagning till fullgjord leverans.

Beställarens enheter kommer löpande efter behov under ramavtalsperioden att göra beställningar i enlighet med Ramavtalet. Syftet med upphandlingen är att erhålla en säker och kostnadseffektiv läkemedelsförsörjning av dosdispenserade läkemedel med fokus på hög patientsäkerhet.

Upphandlingen omfattar personligt förskrivna läkemedel för dosdispensering, inklusive läkemedel som är personligt förskrivna men som inte kan dispenseras. För övriga läkemedel har SiS ett specifikt ramavtal.

Beställaren garanterar inte att beställningar kommer att uppgå till någon viss mängd/volym under ramavtalsperioden.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 076-180421
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Upphandling av Dosdispenserade läkemedel till SiS

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Svensk dos AB
556869-9143
Rapsgatan 25
Uppsala
754 50
Sverige
Telefon: +46 76-7201038
E-post: ola.mjornell@kronansapotek.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 800 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/07/2019

Send til en kollega

0.066