23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 132-325241
Offentliggjort
11.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

SÄFFLE KOMMUN

Personlig assistans


SÄFFLE KOMMUN

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
SÄFFLE KOMMUN
212000-1900
Stadshuset, Kommunledningskontoret
SÄFFLE
661 80
Sverige
Telefon: +46 533-681520
E-post: sven.junzell@saffle.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.saffle.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Personlig assistans

Referensnummer: UH-2019-34
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Säffle kommun inbjuder ert företag att lämna anbud i offentlig upphandling av ramavtal gällande personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller via Socialförsäkringsbalken (SFB).Ramavtalsvärdet per år beror dels på antal individer som behöver personlig assistans samt på antal timmar som individen behöver ha assistans. Eftersom valet av utföraren beror på individen och på grund av att det inte går att förutse när ickevals alternativet blir aktuellt är det inte möjligt för upphandlade myndighet att ange uppskattat antal timmar som detta ramavtal kommer att omfatta. Utföraren är skyldig att leverera upphandlade myndighetens verkliga behov.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85000000
85300000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Säffle kommun inbjuder ert företag att lämna anbud i offentlig upphandling av ramavtal gällande personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller via Socialförsäkringsbalken (SFB).Ramavtalsvärdet per år beror dels på antal individer som behöver personlig assistans samt på antal timmar som individen behöver ha assistans. Eftersom valet av utföraren beror på individen och på grund av att det inte går att förutse när ickevals alternativet blir aktuellt är det inte möjligt för upphandlade myndighet att ange uppskattat antal timmar som detta ramavtal kommer att omfatta. Utföraren är skyldig att leverera upphandlade myndighetens verkliga behov.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande
Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
Karlstad
651 12
Sverige
Telefon: +46 54-148500
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Fax: +46 54-148530

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
09/07/2019

Send til en kollega

0.079