23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 139-342219
Offentliggjort
22.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Värmlands läns landsting

Kundanpassade set för intravitreala injektioner


Värmlands läns landsting

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Värmlands läns landsting
232100-0156
Rosenborgsgatan 50
Karlstad
651 82
Sverige
Kontaktperson: Johan Thorén
Telefon: +46 54-614378
E-post: johan.h.thoren@regionvarmland.se
Nuts-kod: SE311

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regionvarmland.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kundanpassade set för intravitreala injektioner

Referensnummer: RS/191136
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33140000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Region Värmland ska upphandla ramavtal för inköp av kundanpassade set för intravitreala injektioner.

Seten ska innehålla följande:

— Skyddsduk

— Ögonduk

— Tvättork

— Spruta

— Injektionskanyl

— Påse för smådelar

— Trådblefarostat

— Mät-/fixeringsinstrument för ögon

— Bomullspinnar

— Tvättpeang

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 640 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33140000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE311
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Region Värmland ska upphandla ramavtal för inköp av kundanpassade set för intravitreala injektioner.

Seten ska innehålla följande:

— Skyddsduk

— Ögonduk

— Tvättork

— Spruta

— Injektionskanyl

— Påse för smådelar

— Trådblefarostat

— Mät-/fixeringsinstrument för ögon

— Bomullspinnar

— Tvättpeang

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 077-182752
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Kundanpassade set för intravitreala injektioner

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 4
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Codan Triplus AB
556080-8841
Box 10233
Kungsbacka
434 23
Sverige
Telefon: +46 300-35671
E-post: avtal@codantriplus.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 640 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
Karlstad
651 12
Sverige
Telefon: +46 54-148500
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Fax: +46 54-148530

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/07/2019

Send til en kollega

0.056