23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 140-344683
Offentliggjort
23.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Örebro län

Undersökningslampor


Region Örebro län

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Region Örebro län
232100-0164
Medicinsk teknik, Univeristetssjukhuset Örebro
Örebro
701 85
Sverige
Kontaktperson: Jenny Thor
E-post: mt.upphandling@regionorebrolan.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regionorebrolan.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Undersökningslampor

Referensnummer: MT 2018-0127 / 18RS6503
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
31500000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtal gällande undersökningslampor till Region Örebro län.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33100000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE124
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal gällande undersökningslampor till Region Örebro län.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 069-161687
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Mediplast AB
556140-9011
Box 1004
MALMÖ
212 10
Sverige
E-post: maria.stertman@mediplast.com
Nuts-kod: SE224

Internetadress: http://www.mediplast.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Karlstad
Örebro
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/07/2019

Send til en kollega

0.065