23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 155-382341
Offentliggjort
13.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Örebro län

Rörelselaboratorium


Region Örebro län

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Region Örebro län
232100-0164
Medicinsk teknik, Univeristetssjukhuset Örebro
Örebro
701 85
Sverige
Kontaktperson: Cecilia Bollman
E-post: mt.upphandling@regionorebrolan.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regionorebrolan.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Rörelselaboratorium

Referensnummer: MT 2017-0162 / 17RS7428
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling avser komplett system för 1 st. rörelselaboratorium för leverans till Universitetssjukvårdens forskningscentrum med placering på Universitetssjukhuset Örebro (Campus).

Med system menas två kraftplattor, kameror för 3D-rörelseanalys, videokameror, EMG-utrustning och hårdvara och mjukvara för insamling, analys och redigering av data från nämnda insamlingskällor. Kameror kommer att monteras med rörliga fästen på stationärt väggmonterad räls.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 480 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33190000
38000000
38600000
48180000
48814000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE124
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser komplett system för 1 st. rörelselaboratorium för leverans till Universitetssjukvårdens forskningscentrum med placering på Universitetssjukhuset Örebro (Campus).

Med system menas två kraftplattor, kameror för 3D-rörelseanalys, videokameror, EMG-utrustning och hårdvara och mjukvara för insamling, analys och redigering av data från nämnda insamlingskällor. Kameror kommer att monteras med rörliga fästen på stationärt väggmonterad räls.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Se förfrågningsunderlag / Viktning: Se förfrågningsunder
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 195-441008
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Qualisys AB
556591-1160
Kvarnbergsgatan 2
Göteborg
411 06
Sverige
E-post: patrik.almstrom@qualisys.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress: http://www.qualisys.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 480 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Karlstad
Örebro
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/08/2019

Send til en kollega

0.047