23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 155-382374
Offentliggjort
13.08.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Östergötland

Operationstextilier engångs


Region Östergötland

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Region Östergötland
232100-0040
CVU Upphandling
Linköping
581 85
Sverige
Kontaktperson: Maria Hall
E-post: maria.hall@regionostergotland.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lio.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Operationstextilier engångs

Referensnummer: UC-2017-15
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33140000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser förse Region Östergötland med produkter inom området operationstextilier

Helt eller delat anbud

Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på en eller flera anbudspositioner. Varje anbudsposition utvärderas och tilldelas var för sig om inte annat framgår i specifikt anbudsområde.

Anbudsområde Produktgruppsnamn. Exempel "7.1 Munskydd"Anbudsposition Exempel "7.1.1 Munskydd klass II"

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
18130000
19240000
33100000
33141000
33141119
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser förse Region Östergötland med produkter inom området operationstextilier

Helt eller delat anbud

Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på en eller flera anbudspositioner. Varje anbudsposition utvärderas och tilldelas var för sig om inte annat framgår i specifikt anbudsområde.

Anbudsområde Produktgruppsnamn. Exempel "7.1 Munskydd"Anbudsposition Exempel "7.1.1 Munskydd klass II"

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 118-267719
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Avrböts pga felaktigheter i upphandlingsdokumenten. Ny upphandling annonserades och tilldelades under ref. UC-2018-376.

Visma annons: https://opic.com/id/afibzpaksw

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/08/2019

Send til en kollega

0.047