23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 162-398480
Offentliggjort
23.08.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Östergötland

Vindere

(23.08.2019)
Intuitive Surgical Sarl
Sarl1170 Aubonne, Switzerland
Switzerland

Operationsrobot


Region Östergötland

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Region Östergötland
232100-0040
CVU Upphandling
Linköping
581 85
Sverige
Kontaktperson: Viktor Bolling
E-post: Viktor.Bolling@regionostergotland.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lio.se

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Operationsrobot

Referensnummer: FI-2019-02
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33160000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Operationsrobot med ledade instrument för minimalinvasiv multikvadrantkirurgi för avancerad gastrointestinal, gynekologisk, urologisk samt thoraxkirurgi.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 12 500 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33162000
33162100
33162200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Operationsrobot Da Vinci för minimalinvasiv multikvadrantkirurgi för avancerad gastrointestinal, gynekologisk, urologisk samt thoraxkirurgi.

II.2.5) Tilldelningskriterier
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan
  • Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde
Förklaring:

Det finns endast en leverantör av operationsrobot med funktioner som uppfyller det kliniska behovet enligt beskrivning nedan.

Upphandlingen avser ett robotsystem för avancerad minimalinvasiv och multikvadrant tumörkirurgi i buken och thorax inom områdena gastrointestinal, gynekologi och urologi samt hjärt och lungkirurgi.

För att upprätthålla korta vårdtider och full funktionalitet för avancerad tumörkirurgi inom dessa områden krävs:

1. Ett robotsystem med fyra armar, en för kamera, två för dynamisk dissektion och en för statisk traktion.

2. Uppsättning av robotinstrument ledade i flera dimensioner för att kunna utföra precisa ingrepp i snävautrymmen vid svåra anatomiska förhållanden.

3. Robotinstrument ledade i flera dimensioner för: diatermi, dissektion, stapling samt bipolär kärldelning medförsegling (s.k. energiinstrument).

4. Integrerat system för anpassning till upprepade lägesförändringar av operationsbord utan avbrott förom dockning av robot under pågående ingrepp.

Universitetssjukhuset i Linköping har en Da Vinci robot sedan tidigare så det är av stor vikt att det nya robotsystemet är samma.

IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Intuitive Surgical Sarl
Sarl1170 Aubonne, Switzerland
Switzerland
Schweiz
Nuts-kod: CH04
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Uppskattat totalt ursprungligt värde av kontraktet/kontraktsdelen/koncessionen: 12 500 000.00 SEK
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 12 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/08/2019

Send til en kollega

0.078