23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 162-399160
Offentliggjort
23.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Arjeplogs kommun

Företagshälsovård


Arjeplogs kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Arjeplogs kommun
212000-2668
Storgatan 20 Tingsbacka
Arjeplog
938 81
Sverige
E-post: inkop@arvidsjaur.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.arjeplog.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Företagshälsovård

Referensnummer: UH-2019-18
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85147000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Arjeplogs kommun upphandlar företagshälsovårdstjänster för att tillgodose behovet av en bra arbetsmiljö och för att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar i enlighet med krav och rekommendationer i tillämpliga lagar och avtal.

Målsättningen är att ha en företagshälsovård som främjar samsyn och effektivitet i arbetet med förebyggande (även friskvårdsinsatser), sjukvårdande och rehabiliterande åtgärder inom den fysiska men framförallt den psykosociala arbetsmiljön som personalen är utsatt för. Arbetet skall ske både på individ- grupp- och organisationsnivå.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 860 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85147000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE332
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Arjeplogs kommun upphandlar företagshälsovårdstjänster för att tillgodose behovet av en bra arbetsmiljö och för att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar i enlighet med krav och rekommendationer i tillämpliga lagar och avtal.

Målsättningen är att ha en företagshälsovård som främjar samsyn och effektivitet i arbetet med förebyggande (även friskvårdsinsatser), sjukvårdande och rehabiliterande åtgärder inom den fysiska men framförallt den psykosociala arbetsmiljön som personalen är utsatt för. Arbetet skall ske både på individ- grupp- och organisationsnivå.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Förlängningsoption 12 månader

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 074-175633
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Företagshälsovård

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
A-hälsan Aktiebolag
556262-2273
Sjukstugegatan 3
Arvidsjaur
933 31
Sverige
Telefon: +46 70-6218733
E-post: asa.skiold@a-halsan.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 465 150.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Luleå
Box 849
Luleå
971 26
Sverige
Telefon: +46 920-295490
E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Fax: +46 920-220459

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/08/2019

Send til en kollega

0.125