23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 175-426303
Offentliggjort
11.09.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Blekinge Läns Landsting

Kompressions- och gipsprodukter 2019


Blekinge Läns Landsting

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 173-421538)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Blekinge Läns Landsting
232100-0081
Region Blekinge
Karlskrona
371 81
Sverige
Kontaktperson: Maria Landgren
E-post: maria.landgren@ltblekinge.se
Nuts-kod: SE221

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regionblekinge.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kompressions- och gipsprodukter 2019

Referensnummer: 19/22
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33140000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling avser kompressions-och gipsprodukter.

Upphandlingen syftar till ramavtal.

Upphandlingen sker i samverkan med Region Kronoberg och Blekinges samtliga kommuner där målet är att uppnå en högre kvalitet samt verka för en obruten vårdkedja där man säkerställer att sluten- primär- och hemsjukvården kan ge vårdtagaren tillgång till ett gemensamt sortiment

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
09/09/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 173-421538

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: I.3)
Plats där texten ska ändras: Kommunikation, URL
I stället för:
Ska det stå:
Avsnitt nummer: I.3)
Plats där texten ska ändras: Kommunikation, För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnad
I stället för:
Ska det stå:
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.063