23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 177-431918
Offentliggjort
13.09.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Gotlands kommun

Bostad med särskild service enligt LSS 9 § 9


Gotlands kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 095-230633)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Gotlands kommun
212000-0803
Region Gotland
Visby
621 81
Sverige
Kontaktperson: Mikael Carlsson Kerstell
Telefon: +46 498269770
E-post: mikael.carlsson-kerstell@gotland.se
Nuts-kod: SE214

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.gotland.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Bostad med särskild service enligt LSS 9 § 9

Referensnummer: RS 2019/98
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85311000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Socialförvaltningen kommer att upphandla fyraårigt ramavtal gällande enstaka platser inom Bostad med särskild service enligt LSS 9 § 9.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/09/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 095-230633

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: I.1)
Plats där texten ska ändras: Namn och adresser, Officiellt namn
I stället för:

Region Gotland

Ska det stå:

Gotlands kommun

Avsnitt nummer: II.2.14)
Plats där texten ska ändras: Kompletterande upplysningar
I stället för:
Ska det stå:

Ny information 2019-09-11: Arbetet med att sammanställa förfrågningsunderlaget har fördröjts och beräknas nu vara klart tidigast till årsskiftet. Annonsering beräknas ske under första kvartalet, tilldelning under andra kvartalet och avtalsstart i tredje kvartalet 2020.

Avsnitt nummer: II.3)
Plats där texten ska ändras: Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande
I stället för:
Datum: 16/09/2019
Ska det stå:
Datum: 31/01/2020
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.063