23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 195-473813
Offentliggjort
09.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Blekinge Läns Landsting

Skelettröntgensystem Karlshamn 2019


Blekinge Läns Landsting

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Blekinge Läns Landsting
232100-0081
Region Blekinge
Karlskrona
371 81
Sverige
Kontaktperson: Dejan Stojanoski
E-post: dejan.stojanoski@regionblekinge.se
Nuts-kod: SE221

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regionblekinge.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Skelettröntgensystem Karlshamn 2019

Referensnummer: 2019/01067
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33111200
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser leverans av 1 st. röntgensystem med genomlysningsfunktion för undersökning av skelett och lungor, s.k. robotsystem, inklusive återköp av Regionens befintliga system, installation, dokumentation samt handhavande- och teknisk utbildning, enligt beskrivning i förfrågningsunderlaget.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE221
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser leverans av 1 st. röntgensystem med genomlysningsfunktion för undersökning av skelett och lungor, s.k. robotsystem, inklusive återköp av Regionens befintliga system, installation, dokumentation samt handhavande- och teknisk utbildning, enligt beskrivning i förfrågningsunderlaget.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Handhavande och ergonomi / Viktning: Betydelsefullt
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Option om köp av teknisk utbildning på ”högre nivå” eller utbildning för ytterligare högst 2 st. medicintekniska ingenjörer samt köp av avtal för systemets underhåll och service, båda för avrop inom 36 månader från avtalets ikraftträdande.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 101-244123
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande
Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2019/01067
Benämning på upphandlingen:

Skelettröntgensystem Karlshamn 2019

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/10/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Siemens Healthcare AB
Solna
Sverige
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 6 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 5 251 800.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Växjö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
08/10/2019

Send til en kollega

0.062