23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 195-474850
Offentliggjort
09.10.2019

Udbyder

Järfälla kommun

Opdateringer

Rettelse
(18.10.2019)

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar, Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
instead of:
Datum: 10-11-2019
Time: 23:59
Read:
Datum: 11-11-2019
Time: 23:59


Ytterligare information
Visma annons: https://opic.com/id/afrmxdbgyg

Beredskapstjänster HSL


Järfälla kommun

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Järfälla kommun
212000-0043
Järfälla
177 80
Sverige
Kontaktperson: Glenn Hansson
E-post: glenn.hansson@jarfalla.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.jarfalla.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=affhlndbdi&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=affhlndbdi&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Beredskapstjänster HSL

Referensnummer: Son 2019/110 Än 2019/71
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85141200
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Beredskapstjänster HSL avseende sjuksköterska nätter och kvällar inom Järfälla kommun, Vård och omsorg.

Akuta och planerade hälso- och sjukvårdsinsatser – vid vård- och omsorgsboendena, LSS-boenden och boenden inom socialpsykiatrin i Järfälla kommun.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85141000
85144100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Beredskapstjänster HSL avseende sjuksköterska nätter och kvällar inom Järfälla kommun, Vård och omsorg.

Akuta och planerade hälso- och sjukvårdsinsatser – vid vård- och omsorgsboendena, LSS-boenden och boenden inom socialpsykiatrin i Järfälla kommun.

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 10/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
08/10/2019

Send til en kollega

0.048