23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 204-495912
Offentliggjort
22.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Randers Kommune

Vindere

Levering af kompressionsstrømper ekskl. måltagning

(11.02.2020)
Abena A/S
Aabenraa

Levering af kompressionsærmer og kompressionshandsker inkl. måltagning

(11.02.2020)
Boisen v/Namadi Care ApS
Randers

EU-udbud på levering af kompressionsstrømper og -ærmer


Randers Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Svendsen
E-mail: sanne.svendsen@randers.dk
Telefon: +45 89151239

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b10f9595-23c9-4633-b423-051e1cecc71f/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b10f9595-23c9-4633-b423-051e1cecc71f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b10f9595-23c9-4633-b423-051e1cecc71f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b10f9595-23c9-4633-b423-051e1cecc71f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud på levering af kompressionsstrømper og -ærmer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører:

1) levering af kompressionsstrømper ekskl. måltagning, og

2) levering af kompressionsærmer, kompressionshandsker og påtagere til ærmer og handsker inkl. måltagning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Levering af kompressionsstrømper ekskl. måltagning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18315000
33141700
33196100
33196200
33183000
18310000
18317000
18316000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af kompressionsstrømper til Randers Kommune. Kommunen står selv for måltagning, men leverandøren skal kunne hjælpe hermed i komplicerede tilfælde.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 26 %
Kvalitetskriterium - Navn: Sortiment / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Konsulenternes erfaring / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 49 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Levering af kompressionsærmer og kompressionshandsker inkl. måltagning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141700
33183000
33196100
33196200
18310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører måltagning samt levering af kompressionsærmer, kompressionshandsker og påtagere til ærmer og handsker.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 36 %
Kvalitetskriterium - Navn: Konsulenternes erfaring / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 49 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Erfaring med udførelse af opgaver af tilsvarende art og omfang.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Erfaring med udførelse af opgaver af tilsvarende art og omfang.

Tilsvarende art:

- Delaftale 1: Levering af kompressionsstrømper, opmåling hertil og oplæring i at tage mål,

- Delaftale 2: Levering af kompressionsærmer og -handsker samt opmåling hertil.

Tilsvarende omfang:

- Min. 2 referencer som har løbet i min. 2 år på tidspunktet for afgivelse af tilbud og som til sammen har en årlig værdi på mindst 50% af de(n) delaftale(r), som der bydes på.

Det vil sige at en tilbudsgiver som byder på en delaftale, skal have min. 2 referencer og en tilbudsgiver, som byder på begge delaftaler, som udgangspunkt skal have min. 4 referencer. Dog kan det i sidstnævnte tilfælde være tilstrækkeligt med færre referencer, hvis referencerne omfatter produkterne/ydelserne fra mere end en delaftale. Eksempel: Hvis en tilbudsgiver byder på både delaftale 1 og delaftale 2 og har 2 referencer, som omfatter levering af både kompressionsstrømper og kompressionsærmer inkl. måltagning og som størrelsesmæssigt svarer til 50% af både delaftale 1 og 2, er det tilstrækkeligt med 2 referencer i alt. I så fald behøver der ikke være 4 referencer (2 referencer til delaftale 1 og 2 referencer til delaftale 2).

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/11/2019
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/11/2019
Tidspunkt: 08:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2019

Send til en kollega

0.047