23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 204-496221
Offentliggjort
22.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholms läns sjukvårdsområde

Manuella rullstolar, drivaggregat, ramper, bälten och selar


Stockholms läns sjukvårdsområde

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Stockholms läns sjukvårdsområde
Nationellt registreringsnummer: 232100-0016
Postadress: Box 454 36
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110
Postnummer: 104 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Sebastian Magnusson
E-post: sebastian.magnusson@sll.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.slso.sll.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Manuella rullstolar, drivaggregat, ramper, bälten och selar

Referensnummer: SLSO 1805-3
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33193000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av manuella rullstolar, drivaggregat, ramper, bälten och selar till Stockholms läns sjukvårdsområde och Region Gotland.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 120 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33193110
33193120
33193200
33193210
33193220
33196000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
Nuts-kod: SE214
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av manuella rullstolar, drivaggregat, ramper, bälten och selar till Stockholms läns sjukvårdsområde och Region Gotland.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Bästa förhållande mellan pris och kvalitet / Viktning: Olika
Pris - Viktning: Olika
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 033-073784
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Panthera AB
Nationellt registreringsnummer: 556762-5495
Postadress: Gunnebogatan 26
Ort: SPÅNGA
Nuts-kod: SE11
Postnummer: 163 53
Land: Sverige
E-post: nicke@panthera.se

Internetadress: http://www.panthera.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Kvistberga Group AB
Nationellt registreringsnummer: 556869-2569
Postadress: Lanchashirevägen 5 C
Ort: RAMNÄS
Nuts-kod: SE125
Postnummer: 73060
Land: Sverige
E-post: sophie@kvistberga.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17</div>
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: HD Rehab AB
Nationellt registreringsnummer: 556620-5695
Postadress: Box 1263
Ort: LIDINGÖ
Nuts-kod: SE11
Postnummer: 18124
Land: Sverige
E-post: fredrik@hdrehab.se

Internetadress: http://www.hantverksdesign.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Invacare AB
Nationellt registreringsnummer: 556050-1313
Postadress: Box 66
Ort: SPÅNGA
Nuts-kod: SE11
Postnummer: 16391
Land: Sverige
E-post: gemensamsupport@invacare.com

Internetadress: http://www.invacare.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Decon Wheel AB
Nationellt registreringsnummer: 556618-9006
Postadress: Box 123
Ort: HYLTEBRUK
Nuts-kod: SE231
Postnummer: 31422
Land: Sverige
E-post: benny@decon.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: FeAl AB
Nationellt registreringsnummer: 556423-7104
Postadress: Södra Industriområdet 23
Ort: HORNDAL
Nuts-kod: SE312
Postnummer: 77468
Land: Sverige
E-post: mats.sundstedt@feal.se

Internetadress: http://www.feal.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Permobil Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556113-3496
Postadress: Box 120
Ort: TIMRÅ
Nuts-kod: SE321
Postnummer: 86123
Land: Sverige
E-post: sebastian.ottestam@permobil.com

Internetadress: http://www.permobil.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Minicrosser AB
Nationellt registreringsnummer: 556529-8816
Postadress: Bultgatan 28
Ort: KUNGÄLV
Nuts-kod: SE232
Postnummer: 442 40
Land: Sverige
E-post: m.gustafsson@minicrosser.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Etac Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556203-2879
Ort: KISTA
Nuts-kod: SE110
Postnummer: 16451
Land: Sverige
E-post: linus.strom@etac.com

Internetadress: http://www.etac.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Wolturnus AB
Nationellt registreringsnummer: 559171-2764
Postadress: Box 8010
Ort: SPÅNGA
Nuts-kod: SE110
Postnummer: 16308
Land: Sverige
E-post: ske@wolturnus.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Anatomic Sitt i Norrköping AB
Nationellt registreringsnummer: 556411-7348
Postadress: Box 6137
Ort: NORRKÖPING
Nuts-kod: SE123
Postnummer: 60006
Land: Sverige
E-post: monica@anatomicsitt.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Hea Medical AB
Nationellt registreringsnummer: 556532-7128
Postadress: Norra Ågatan 10
Ort: GÖTEBORG
Nuts-kod: SE232
Postnummer: 41664
Land: Sverige
E-post: helena@heamedical.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Guldmann Sverige Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556542-7506
Postadress: Ängvaktaregatan 3
Ort: ALINGSÅS
Nuts-kod: SE232
Postnummer: 44138
Land: Sverige
E-post: ano@guldmann.com

Internetadress: http://www.guldmann.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Hjälpmedelsexperten Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 559061-9978
Postadress: c/o Kierkegaard Holman Business Consulting AB, Forskargatan 3
Ort: BORLÄNGE
Nuts-kod: SE312
Postnummer: 78170
Land: Sverige
E-post: sven-erik@h-e.no
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Sunrise Medical AB
Nationellt registreringsnummer: 556300-4810
Postadress: Neongatan 5
Ort: MÖLNDAL
Nuts-kod: SE232
Postnummer: 43153
Land: Sverige
E-post: post@sunrisemedical.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019

Send til en kollega

0.079