23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 204-496758
Offentliggjort
22.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

MOTALA KOMMUN

Vindere

Bemanningstjänster - Sjuksköterskor

(03.03.2020)
Colivia Sweden AB
Linnegatan 81
114 60 Stockholm

Bemanningstjänster - Sjuksköterskor

(03.03.2020)
ApplyMe AB
Nygatan 17
652 20 Karlstad

Bemanningstjänster - Sjuksköterskor

(03.03.2020)
iDoc AB
Dalsgatan 6
602 32 Norkköping

Bemanningstjänster - Sjuksköterskor


MOTALA KOMMUN

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: MOTALA KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2817
Postadress: Drottningg. 2
Ort: Motala
Nuts-kod: SE
Postnummer: 591 86
Land: Sverige
E-post: linda.fyrstedt@motala.se
Telefon: +46 141-225108

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.motala.se/kommun/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/motala/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45515
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/motala/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45515
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Bemanningstjänster - Sjuksköterskor

Referensnummer: UH-2019-68
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
79600000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser inhyrning av sjuksköterskor, vikarier och resursförstärkning som inte kan rekryteras eller på annat sätt tillgodoses på grund av rådande sjuksköterskebrist, vid behov till Inköpssamverkans samtliga kommuner - Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena, Ydre och Ödeshög.

År 1 beräknas Inköpssamverkans samlade behov av bemanning vara ca 21 sjuksköterskor. De upphandlande myndigheterna garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
79600000
85000000
98513100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser inhyrning av sjuksköterskor, vikarier och resursförstärkning som inte kan rekryteras eller på annat sätt tillgodoses på grund av rådande sjuksköterskebrist, vid behov till Inköpssamverkans samtliga kommuner - Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena, Ydre och Ödeshög.

År 1 beräknas Inköpssamverkans samlade behov av bemanning vara ca 21 sjuksköterskor. De upphandlande myndigheterna garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/11/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 20/02/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 22/11/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Postadress: Box 406
Ort: Linköping
Postnummer: 581 04
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Telefon: +46 13-251100
Fax: +46 13-251140

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019

Send til en kollega

0.047