23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 204-497664
Offentliggjort
22.10.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Region Västmanland

Läkemedelsförsörjning Plock och pack


Region Västmanland

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 202-492751)

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Region Västmanland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0172
Postadress: Regionhuset
Ort: Västerås
Nuts-kod: SE125
Postnummer: 721 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Sara Borgström
E-post: Sara.Borgstrom@regionsormland.se

Internetadress(er):

Allmän adress: https://regionvastmanland.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Läkemedelsförsörjning Plock och pack

Referensnummer: IN-IN19-0266
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85149000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Region Västmanland genomför upphandling av ramavtal för läkemedelsförsörjning som innefattar leverans av läkemedel och läkemedelsnära produkter samt distribution till angivna Leveranspunkter i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Aktuell upphandling

Region Västmanland genomför upphandling av ramavtal för läkemedelsförsörjning som innefattar leverans av läkemedel och läkemedelsnära Produkter samt distribution till angivna Leveranspunkter i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Anbud ska lämnas för hela tjänsten.

Denna upphandling ersätter nuvarande avtal:

DU-UPP16-0111 Läkemedelsförsörjning, Plock och pack

DU-UPP16-0327 Förfyllda sprutor

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 202-492751

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.1.2)
Plats där texten ska ändras: Huvudsaklig CPV-kod, Huvudobjekt
I stället för:
33600000
Ska det stå:
85149000
Avsnitt nummer: II.2.2)
Plats där texten ska ändras: Ytterligare CPV-kod(er), Tilläggsobjekt
I stället för:
Ska det stå:
33600000
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.047