23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 216-530973
Offentliggjort
08.11.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Silkeborg Kommune

Udbud på levering af sundheds- og plejefaglige vikarer Til Silkeborg Kommunes Sundheds- og Omsorgsafdeling


Silkeborg Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Rasmussen
E-mail: ibr@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701617

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d7954365-74d4-4a4b-b788-ca83a15d4016/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering af sundheds- og plejefaglige vikarer Til Silkeborg Kommunes Sundheds- og Omsorgsafdeling

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af sundheds- og plejefaglige vikarer til ordregivers enheder og institutioner i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. De omfattede vikargrupper er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter (SSA’er) og social- og sundhedshjælpere (SSH’er)/hjemmehjælpere. Vikarer til respirationspatienter er ikke omfattet af udbuddet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 18 900 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
85140000
85141000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af sundheds- og plejefaglige vikarer til Ordregivers enheder og institutioner i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. De omfattede vikargrupper er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter (SSA’er) og social- og sundhedshjælpere (SSH’er)/hjemmehjælpere. Vikarer til respirationspatienter er ikke omfattet af udbuddet.

På baggrund af udbuddet indgås kontrakt med én leverandør.

Formålet med udbuddet er at få én Leverandør, som kan dække 100% af Ordregivers behov.

Da Ordregiver er bevidst om at en dækningsgrad på 100% er svær at opnå, ønsker ordregiver at indgå i et samarbejde med leverandøren

Leverandøren af denne kontrakt vil derfor opnå en bonus, hvis leverandøren har en dækningsgrad på mere end 90%.

Ved en dækningsgrad på under 90%, vil Leverandøren ifalde en bod.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 082-195279
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
09/07/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: POWERCARE A/S
CVR-nummer: 10047528
By: Viby J
NUTS-kode: DK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 22 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 18 900 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2019

Send til en kollega

0.047