23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 233-570890
Offentliggjort
03.12.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Hørsholm Kommune

Vindere

Rammeaftale vedrørende indkøb af bevillingsbleer, fiksering og underlag

(31.03.2020)
Essity Denmark A/S
Gydevang 33
3450 Allerød

Opdateringer

Rettelse
(10.01.2020)

III.1.2
I stedet for:
Læses:
Krav til økonomisk og finansiel kapacitet fremgår af udbudsbetingelserne.

III.1.3
I stedet for:
Læses:
Krav til teknisk og faglig kapacitet fremgår af udbudsbetingelserne.

Rettelse
(15.01.2020)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 20-01-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 13-02-2020
Time: 23:59

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 20-01-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 13-02-2020
Time: 23:59

II.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Start
I stedet for:
Dato: 31-05-2020
Læses:
Dato: 01-06-2020

Rammeaftale vedrørende indkøb af bevillingsbleer, fiksering og underlag


Hørsholm Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
CVR-nummer: 70960516
Postadresse: Ådalsparkvej 2
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2970
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Schytte
E-mail: vsc@horsholm.dk
Telefon: +45 48492396

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/119105654.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.horsholm.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
By: Allerød
NUTS-kode: DK013
Land: Danmark
E-mail: kommunen@alleroed.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.alleroed.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
By: Ballerup
NUTS-kode: DK013
Land: Danmark
E-mail: borger@balk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ballerup.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
By: Rønne
NUTS-kode: DK014
Land: Danmark
E-mail: post@brk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.brk.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikssund Kommune
By: Frederikssund
NUTS-kode: DK013
Land: Danmark
E-mail: jekab@frederikssund.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.frederikssund.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Furesø Kommune
By: Værløse
NUTS-kode: DK013
Land: Danmark
E-mail: indkoeb@furesoe.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.furesoe.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gribskov Kommune
By: Helsinge
NUTS-kode: DK013
Land: Danmark
E-mail: gribskov@gribskov.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gribskov.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Kommune
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK013
Land: Danmark
E-mail: mail@halsnaes.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.halsnaes.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013
Land: Danmark
E-mail: mail@helsingor.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.helsingor.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013
Land: Danmark
E-mail: pijoh@hillerod.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hillerod.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013
Land: Danmark
E-mail: udbud@horsholm.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.horsholm.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/119105654.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/119105654.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende indkøb af bevillingsbleer, fiksering og underlag

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33751000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Følgende 10 kommuner (herefter samlet benævnt Ordregiver) er gået sammen om at udbyde rammeaftaler vedrørende indkøb af Bevillingsbleer, fiksering og underlag (herefter benævnt som inkontinensprodukter) samt i mindre omfang indkøb til depot og tilknyttede serviceydelser:

— Allerød Kommune,

— Ballerup Kommune,

— Bornholm Kommune,

— Frederikssund Kommune,

— Furesø Kommune,

— Gribskov Kommune,

— Halsnæs Kommune,

— Helsingør Kommune,

— Hillerød Kommune,

— Hørsholm Kommune.

Kommunerne optræder samlet som Ordregiver i dette udbud, og der vil efterfølgende blive indgået enslydende rammeaftaler mellem den vindende tilbudsgiver og hver enkelt kommune.

Det er udelukkende muligt for tilbudsgiver at afgive tilbud på levering af produkter og tilknyttede serviceydelser til samtlige deltagende kommuner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 93 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
NUTS-kode: DK014
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftaler vedrørende inkontinensprodukter og tilknyttede serviceydelser bevilget efter Servicelovens § § 112 og 122 samt i mindre omfang køb af inkontinensprodukter til kommunernes sygeplejedepoter, plejecentre og lignende til behandling efter sundhedsloven.

For at opfylde kravene til brugerinddragelse har IN været i dialog med repræsentanter for brugergrupper, således at interessenter har haft lejlighed til at præge udbudsmaterialet.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne og de tilknyttede serviceydelser skal opfylde, samt Ordregivers ønsker til produkter og tilknyttede serviceydelser henvises til bilag 1: kravspecifikation, bilag 2: tilbudsliste samt rammeaftalen.

Kommunernes indkøb vil primært ske via bevillinger til borgerne. Dog skal der være en mulighed for, at en hvilken som helst af kommunernes institutioner skal kunne rekvirere varer fra aftalen, hvis der opstår et behov for køb af inkontinensprodukter.

Kommunernes samlede forbrug af produkter omfattet af nærværende udbud var i 2018 på ca. 18 600 000 DKK. Rammeaftalens anslåede samlede værdi jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5 udgør 93 000 000 DKK. Ved fastlæggelse af rammeaftalens samlede værdi, er der medregnet en skønnet stigning i forbruget som følge af almindelige prisstigninger, demografisk udvikling samt et øget forbrug til bariatriske borgere.

Rammeaftalen er 3-årig og træder i kraft den 1.6.2020 og udløber 31.5.2023.

Kommunerne har en option på individuelt at kunne forlænge rammeaftalen i op til 1 x 12 måneder.

Såfremt optionen ikke ønskes benyttet, udløber rammeaftalen automatisk ved udløbsdato.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 93 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 31/05/2020
Slut: 31/05/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kommunerne har en option på individuelt at kunne forlænge rammeaftalen i op til 1 x 12 måneder.

Såfremt optionen ikke ønskes benyttet, udløber rammeaftalen automatisk ved udløbsdato.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kommunerne har en option på individuelt at kunne forlænge rammeaftalen i op til 1 x 12 måneder.

Såfremt optionen ikke ønskes benyttet, udløber rammeaftalen automatisk ved udløbsdato.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/01/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/11/2019

Send til en kollega

0.096