23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 233-572312
Offentliggjort
03.12.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Fredericia Kommune

Udbud på personlig pleje og praktisk bistand til Fredericia Kommune


Fredericia Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
Postadresse: Gothersgade 20
By: Fredericia
NUTS-kode: DK
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Janne Dissing Nikolajsen
E-mail: janne.dissing@fredericia.dk
Telefon: +45 72106947

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c92dac8c-96cb-4fd8-8f8e-293e024bdd6b/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på personlig pleje og praktisk bistand til Fredericia Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I overensstemmelse med lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) udbyder Fredericia Kommune personlig pleje og praktisk bistand, jf. nedenfor:

- Frit leverandørvalg indenfor

1) praktisk bistand,

2) personlige plejeopgaver døgnet rundt, samt

3) udvalgte delegerede sygeplejeydelser til borgere i Fredericia Kommune.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens § 7 (light-regimet) og afvikles gennem udbudsystemet Ethics.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 367.19 DKK / Højeste bud: 434.45 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Personlig pleje og praktisk bistand.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakten 1 gang med 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 171-418498
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Personlig pleje og praktisk bistand til Fredericia Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/11/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Sundplejen ApS
CVR-nummer: 36105623
Postadresse: Vinkelvej 9
By: Haderslev
NUTS-kode: DK
Postnummer: 6100
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 115 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/12/2019

Send til en kollega

0.05