23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 032-074973
Offentliggjort
14.02.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Amgros I/S

Rammeaftale om køb af ampicillin pulver til injektionsvæske på henholdsvis 1 g og 2 g


Amgros I/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Amgros I/S
Postadresse: Dampfærgevej 22
By: København Ø
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Wøldike
E-mail: udbud@amgros.dk
Telefon: +45 88713000
Fax: +45 88713008

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om køb af ampicillin pulver til injektionsvæske på henholdsvis 1 g og 2 g

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33600000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med rammeaftalen er at kunne forsyne sygehusapotekerne hos Amgros' og Sykehusinnkjøp HF's interessenter med lægemidlet ampicillin pulver til injektionsvæske på henholdsvis 1 g og 2 g. Region Hovedstadens sygehusapotek foretager endvidere indkøb med henblik på videresalg til Grønland og Færøerne.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Leveringssted er den af bilag 7 og 9 i rammeaftalen på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af rammeaftale med én leverandør uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen løber til og med den 31.1.2022, såfremt den ikke forlænges. Rammeaftalen kan forlænges med op til 2 gange 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I relation til del I.1 skal det bemærkes, at Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler, Grev Wedels plass 7, N-0151 Oslo, er ordregivende myndighed sammen med Amgros.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Efter en markedsundersøgelse har vi afklaret, at markedet for leverandører af ampicillin er begrænset til en enkelt fremtidig leverandør med en gældende markedsføringstilladelse i Europa, STADA Nordic. Markedsføringstilladelsen på Ampicillin er godkendt for mange år siden, på nationale godkendelser.

Der er i dag meget skrappere krav til dokumentation, som skal ligge til grund for en ny ansøgning. Det vil derfor være meget kostbart at søge en ny godkendelse for et konkurrerende firma. Produktionsteknisk kræver antibiotika særlige forhold, hvilket taler imod oprettelsen af nye produktionsfaciliteter. Samtidig med at råvareleverandørerne også er begrænsede. Det er usandsynligt, at Amgros og Sykehusinnkjøp HF vil kunne købe lægemidlet af parallelimportørerne. Som følge af ovenstående vurderer Amgros og Sykehusinnkjøp HF, at STADA Nordic ApS er den eneste aktuelle og potentielle leverandør af lægemidlet, og at Amgros og Sykehusinnkjøp HF derfor i henhold til udbudslovens § 80, stk. 3 var berettiget til at indgå rammeaftale med STADA Nordic ApS efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor (profylakse-) bekendtgørelse 2019/S 180-438541 blev offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 180-438541
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: STADA Nordic ApS
CVR-nummer: 13902992
Postadresse: Marielundvej 46 A
By: Herlev
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 36 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 36 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

I relation til pkt. V.2.1 bemærkes, at rammeaftale med STADA Nordic ApS først er indgået efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor (profylakse-) bekendtgørelsen blev offentliggjort.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Eventuel klage over, at Amgros har indgået rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Amgros har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at Amgros har indgået rammeaftalen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/02/2020

Send til en kollega

0.046