23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 057-137173
Offentliggjort
20.03.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vesthimmerlands Kommune

Special kørsel med borgere til daghjem og dagcentre i Vesthimmerlands Kommune


Vesthimmerlands Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vesthimmerlands Kommune
CVR-nummer: 29189471
Postadresse: Vestre Boulevard 7
By: Aars
NUTS-kode: DK
Postnummer: 9600
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Brændstrup
E-mail: ibr@vesthimmerland.dk
Telefon: +45 99668318

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/126084446.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.vesthimmerland.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/126084446.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/126084446.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Special kørsel med borgere til daghjem og dagcentre i Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 88.12.28-G01-2-20
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Borgerne skal afhentes på deres bopæl og køres til dagcenter eller daghjem og efterfølgende køres hjem igen. Der kan være behov for at borgeren skal hjælpes fra egen bolig og ind i køretøjet, fra køretøjet og ind på dagcentret/daghjem. Hentes inde på dagcentret/daghjem og hjælpes ind i egen bolig.

Der køres 5 hverdage i ca. 51 uger.

Dagcenter er for kommunens ældre borgere.

Daghjem er for kommunens demente borgere.

Der skal køres til 3 dagcentre og 2 daghjem i Vesthimmerlands Kommune.

Der er mulighed for at byde på én eller flere delaftaler.

Kontrakternes løbetid vil være at regne for 3 år med mulighed for 2 x 12 mdr. forlængelse.

Kontraktstart 1. august 2020.

Tryk her https://permalink.mercell.com/126084446.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 300 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Dagcenter Bøgely, 9670 Løgstør

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
85310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Borgere skal hentes fortrinsvis i Løgstør-området.

Der er et estimeret kørselsbehov på 19 859 km årligt.

Der henvises iøvrigt til bilag 2 - kravspecifikation og bilag 3 - tilbudslisten.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/08/2020
Slut: 31/07/2025
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 - Daghjem Tingstedet, 9681 Ranum

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
85310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Borgere vil skulle afhentes fortrinsvis i Løgstør og Farsø/Hvalpsund-området i Vesthimmerlands Kommune.

Der er estimeret kørselsbehov på ca. 33 487 km årligt.

Der henvises iøvrigt til bilag 2 - kravspecifikation og bilag 3 - tilbudslisten.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/08/2020
Slut: 31/07/2025
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4 - Daghjem Østermarken, 9600 Aars

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
85310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Borgere vil skulle afhentes fortrinsvis i Aars og Aalestrup-området i Vesthimmerlands Kommune.

Der er estimeret kørselsbehov på ca. 11 063 km årligt.

Der henvises iøvrigt til bilag 2 - kravspecifikation og bilag 3 - tilbudslisten.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/08/2020
Slut: 31/07/2025
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5 - Dagcenter Højgaarden, 9640 Farsø

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
85310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Borgere vil skulle afhentes fortrinsvis i Farsø og Aars-området i Vesthimmerlands Kommune.

Der er estimeret kørselsbehov på ca. 24 068 km årligt.

Der henvises iøvrigt til bilag 2 - kravspecifikation og bilag 3 - tilbudslisten.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/08/2020
Slut: 31/07/2025
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1- Dagcenter Aaglimt, 9620 Aalestrup

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
85310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Borgere vil skulle afhentes fortrinsvis i Aalestrup, samt det halve af Aars og Gedsted-området i Vesthimmerlands Kommune.

Der er et estimeret kørselsbehov på ca. 16 370 km årligt.

Der henvises iøvrigt til bilag 2 - kravspecifikation og bilag 3 - tilbudslisten

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/08/2020
Slut: 31/07/2025
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 28/04/2020
Tidspunkt: 12:00
Non empty span 2-->IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/03/2020

Send til en kollega

0.047