23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 058-138384
Offentliggjort
23.03.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Horsens Kommune

Udbud på levering af kørestole til FIKM


Horsens Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Kommune
CVR-nummer: 29189889
Postadresse: Rådhustorvet 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8700
Land: Danmark
E-mail: udbud@fikm.dk
Telefon: +45 76292026

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.horsens.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hedensted Kommune
CVR-nummer: 29189587
Postadresse: Niels Espes Vej 8
By: Hedensted
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8722
Land: Danmark
E-mail: udbud@fikm.dk
Telefon: +45 76292026

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hedensted.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odder Kommune
CVR-nummer: 32264328
Postadresse: Rådhusgade 3
By: Odder
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8300
Land: Danmark
E-mail: udbud@fikm.dk
Telefon: +45 76292026

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odder.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Samsø Kommune
CVR-nummer: 23795515
Postadresse: Søtofte 10
By: Samsø
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8305
Land: Danmark
E-mail: udbud@fikm.dk
Telefon: +45 76292026

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.samsoe.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering af kørestole til FIKM

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33193120
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af kørestole til Horsens, Hedensted, Odder og Samsø Kommuner. Udbuddet er opdelt i 5 delaftaler, herunder manuelle kørestole, komfort kørestole, aktiv krydsramme kørestole, el-kørestole klasse A og el-kørestol klasse B. Der kan afgives bud på en eller flere af de udbudte delaftaler. Udbuddet gennemføres for de 4 kommuner i regi af Fællesindkøb Midt (FIKM). FIKM er tovholder for processen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 9 919 406.28 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Manuelle kørestole

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193000
33193100
33193200
33193210
33193220
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Horsens, Hedensted og Odder Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af kørestole til Horsens, Hedensted, Odder og Samsø Kommuner. Delaftale 1 omfatter manuelle kørestole.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Komfort / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Komfort kørestole

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193000
33193100
33193200
33193210
33193220
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Horsens, Hedensted og Odder Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af kørestole til Horsens, Hedensted, Odder og Samsø Kommuner. Delaftale 2 omfatter komfortkørestole.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Komfort / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Aktiv krydsramme kørestole

Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193000
33193100
33193200
33193210
33193220
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Horsens, Hedensted og Odder Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af kørestole til Horsens, Hedensted, Odder og Samsø Kommuner. Delaftale 3 omfatter aktive krydsramme kørestole.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Komfort / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

El-kørestole klasse A

Delkontraktnr.: Delaftale 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193000
33193100
33193200
33193110
33193121
33193210
33193220
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Horsens, Hedensted og Odder Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af kørestole til Horsens, Hedensted, Odder og Samsø Kommuner. Delaftale 4 omfatter el-kørestole klasse A.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Komfort / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

El-kørestole klasse B

Delkontraktnr.: Delaftale 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193000
33193100
33193200
33193110
33193121
33193210
33193220
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Horsens, Hedensted og Odder Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af kørestole til Horsens, Hedensted, Odder og Samsø Kommuner. Delaftale 5 omfatter el-kørestole klasse B.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Komfort / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 240-588494
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 1
Betegnelse:

Manuelle kørestole

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
17/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Invacare A/S
CVR-nummer: 18058936
Postadresse: Sdr. Ringvej 27
By: Brøndby
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2605
Land: Danmark
E-mail: tenders_dk@invacare.com
Telefon: +45 36900000

Internetadresse: https://www.invacare.dk/da

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 160 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 264 372.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 2
Betegnelse:

Komførtkørestole

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
17/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Invacare A/S
CVR-nummer: 18058936
Postadresse: Sdr. Ringvej 27
By: Brøndby
NUTS-kode: DK012</span>
Postnummer: 2605
Land: Danmark
E-mail: tenders_dk@invacare.com
Telefon: +45 36900000

Internetadresse: https://www.invacare.dk/da

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 520 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 490 464.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 3
Betegnelse:

Aktive krydsramme kørestole

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
17/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Wolturnus A/S
CVR-nummer: 26486734
Postadresse: Skalhuse 31
By: Nibe
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9240
Land: Danmark
E-mail: info@wolturnus.dk
Telefon: +45 96717170

Internetadresse: https://wolturnus.dk/

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 060 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 488 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 4
Betegnelse:

El-kørestole klasse A

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
17/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: TA. Service A/S
CVR-nummer: 16068985
Postadresse: Centervej Syd 2
By: Tappernøje
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4733
Land: Danmark
E-mail: ta-service@ta-service.dk
Telefon: +45 56725777

Internetadresse: https://www.ta-service.dk/

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 780 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 650 209.20 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 5
Betegnelse:

El-kørestole klasse B

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
17/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: TA. Service A/S
CVR-nummer: 16068985
Postadresse: Centervej Syd 2
By: Tappernøje
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4733
Land: Danmark
E-mail: ta-service@ta-service.dk
Telefon: +45 56725777

Internetadresse: https://www.ta-service.dk/

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 540 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 026 361.08 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

§ 7, stk. 3:

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Efter § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/03/2020

Send til en kollega

0.063